Vorstand

Andreas Ackermann
Andreas Ackermann
Präsident
Iso Caduff
Iso Caduff
Vizepräsident & Fachbereich Heizung / Lüftung
Ralph Brehm
Ralph Brehm
Finanzen & Fachbereich Planer
Sandro Casutt
Sandro Casutt
Fachbereich Spengler & Lehrlingswerbung
Chasper Pult
Chasper Pult
Fachbereich Sanitär & Lehrlingswerbung
Remo Sulser
Remo Sulser
Berufsbildung & Lehrlingswerbung